Van quickscan naar perspectief: musea in Amersfoort

Hoe kan het museale aanbod in Amersfoort worden versterkt zodat het beter aansluit bij de groei en de veranderende samenstelling van de stad? Mei 2018 gaf de Gemeente Amersfoort Noha opdracht voor een toekomstverkenning van het museaal-culturele aanbod in de stad.

Amersfoort is een van de snelst groeiende steden van Midden-Nederland. Het inwonersaantal groeit naar verwachting de komende jaren met bijna 20 procent, van 155.000 in 2018 naar 180.000 in 2040. Om de kwaliteit van leven voor de huidige en nieuwe inwoners te waarborgen is het nodig dat de gemeente op vele terreinen een schaalsprong maakt. Dit geldt ook voor het gebied van kunst en cultuur, waar bovendien een inhaalslag nodig is om de effecten van eerdere bezuinigingen te repareren. Noha deed onderzoek in het verlengde van de Cultuurvisie 2030, Visie Stadshart en het actuele coalitieakkoord.