Friendly Feedback voor Almere

De Gemeente Almere vroeg ons om mee te denken over een stedenbouwkundig plan in ontwikkeling voor een nieuwe woonwijk. We bestudeerden het plan en organiseerden voor een aantal medewerkers van de gemeente een excursie langs een vijftal wijken met een vergelijkbare opzet in Amersfoort, Utrecht en Amsterdam. Aan de hand van de bezochte plekken faciliteerden we een discussie over de uitgangspunten voor het plan t.a.v. doelgroepen, woontypologiën, functies, openbare ruimte en architectuur en parkeeroplossingen. Op basis hiervan kwamen we tot een set ruimtelijke en sociale aanbevelingen die meegenomen worden in het traject.