Projects
Noha’s Biennale Guide 2019

The 2019 Venice Art Biennale offers much to see and think about. Next to the Central exhibitions and the many country pavilions in the Arsenale and the Giardini, the side exhibitions around town are exceptionally worthwhile this edition.

De stad van de toekomst

In 2018 is door tien ontwerpteams, gemeenten en een groot netwerk aan betrokken experts gewerkt aan visies en integrale ontwerpen voor vijf testlocaties van 1×1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Aan de hand van de locaties werd gekeken naar nieuwe manieren van stad maken. Kai en Geert waren namens Noha onderdeel van Team Urban Arcipelago, dat zich richtte op ontwerp locatie Eindhoven Fellenoord.

Van quickscan naar perspectief: musea in Amersfoort

Hoe kan het museale aanbod in Amersfoort worden versterkt zodat het beter aansluit bij de groei en de veranderende samenstelling van de stad? Mei 2018 gaf de Gemeente Amersfoort Noha opdracht voor een toekomstverkenning van het museaal-culturele aanbod in de stad.

Friendly Feedback voor Almere

De Gemeente Almere vroeg ons om mee te denken over een stedenbouwkundig plan in ontwikkeling voor een nieuwe woonwijk. We bestudeerden het plan en organiseerden voor een aantal medewerkers van de gemeente een excursie langs een vijftal wijken met een vergelijkbare opzet in Amersfoort, Utrecht en Amsterdam. 

Mensen Maken Amsterdam

Onder de noemer Mensen maken Amsterdam is het al langer functionerende Fonds voor Oost in 2018 uitgebreid naar Nieuw-West, Noord en Zuidoost. In 2019 volgen andere lokale fondsen in Amsterdam (West, Zuid en Centrum). Noha is sinds het begin betrokken bij de oprichting van het eerste buurtfonds in Oost en coördineert de bestaande en nog op te richten buurtfondsen.

Verkenning Amersfoort

Noha is in opdracht van Gemeente Amersfoort bezig met een quickscan van het museale aanbod in Amersfoort. Deze scan gaat in op wat er al is – op museaal gebied – in de stad en haar omgeving, en benoemt kansen en ontwikkelingsrichtingen.

Stedelijk waterrijk als perspectief voor de Drechtsteden

De regio Drechtsteden in Zuid-Holland kan versterkt worden door te kiezen voor een ontwikkelperspectief van een historisch verankerd en herkenbaar Drechtstedelijk Waterrijk. Dat blijkt uit een verdiepende studie die Posad met Maxwan en Noha heeft uitgevoerd voor de Economic Development Board Drechtsteden.

Verkenning voordekunst
In opdracht van voordekunst onderzocht Noha de haalbaarheid van een landelijk initiatief om het geven aan kunst en cultuur in Nederland te stimuleren.
Visie Kunst en Cultuur in Zuidas

Noha stelt in 2018 een visie op voor Kunst en Cultuur in Zuidas, in de breedste zin van het woord. De visie zal een vooruitstrevende en inclusieve richting geven aan de culturele invulling van het gebied. 

Cultuurmissie Parijs

Tijdens de Amsterdamse kunst- en cultuurmissie naar Parijs organiseerde het Amsterdams Fonds voor de Kunst in samenwerking met Noha een inspiratiesessie.

Luchtplaats

Noha dacht mee over de herontwikkeling van de Bijlmerbajes. Vijf plannen behalen de laatste ronde, waaronder het voorstel ‘Luchtplaats’ van woningbouworganisatie Wonam. Bajes wordt Buurt; voor deze transitie stelde een gevarieerd team een strategie samen met nadruk op een hoog woningaanbod en veel groen.

Den Haag, internationale stad aan de zee

Een onderzoek naar Den Haag als de enige ware kuststad van Nederland. Hoe zet je de gewenste dynamisering in de kuststrook in gang? In opdracht van gemeente Den Haag kijkt een samengesteld onderzoeksteam naar voorbeeld-stellende concepten, bedrijven en gebieden, trends en ontwikkelingen, en de potenties van de omgeving.

Voorzitter Doe & Denktanks

Noha is de nieuwe voorzitter van de Doe & Denktanks voor het programma Leef Zuidas. De Doe & Denktank wordt als instrument ingezet om met een groep in- en externen tijdens een informele setting te komen tot een concreet antwoord op een specifiek vraagstuk. Genodigden zijn experts met een oog voor trends in de stad en het buitenland, buurtparticipatie, hospitality, bereikbaarheid of diversiteit. Eefke bereidt voor, nodigt uit en faciliteert.

Grand Tour: 30 juni – 2 juli 2017

Eens in de tien jaar vallen de kunstbiënnale van Venetië, het Skulptur Projekte in Münster & de Documenta in Kassel samen. Het idee dat het in 2027 pas weer zover is, maakt bescheiden, licht melancholisch, maar ook vooral nieuwsgierig naar wat er nu, anno 2017 te zien is. Noha was met 30 mede reizigers op pad naar Münster en Kassel. Een belevenis.

Een broedplaats in combinatie met een AZC?

Noha deed onderzoek in mei 2017 en maakte een rapportage met aanbevelingen voor de Gemeente Amsterdam. Onderwerp is de samenwerking tussen broedplaats Lola Lik en het AZC in de voormalige Bijlmer Bajes. De slotvraag van de opdrachtgever was: welke lessen kunnen we trekken voor een eventueel vervolg van het concept, elders in de stad?

17 mei 2017

Op 17 mei 2017 nam Eefke deel aan een ronde tafelgesprek van het Kernteam Asielzoekers en Vluchtelingen. Het onderwerp was Sociale Infrastructuur bij tijdelijke huisvestingsprojecten.

Vergezicht Berlijn

Het Vergezicht is verenigd rondom het vrijdenken. Het is een klein en fijn genootschap van denkers, doeners en gevers die zich om het Amsterdam Museum hebben aaneengesloten. Van 11 tot 14 mei gidsten Eefke en Kai een deel van dit gezelschap rond in Berlijn. Aanleiding vormde de uitnodiging van Paul Spies, directeur van de Berlijnse stadsmusea en hoofdcurator van de permanente Berlijn-expositie in het nieuwe stadsslot Humbold Forum.

NDSM Tafel

Sinds april 2017 is Noha betrokken bij de NDSM tafel. De NDSM-werf in Amsterdam Noord is een van de grootste creatieve broedplaatsen van Europa en biedt ruimte aan experiment, ontwikkeling, vernieuwing en uitwisseling. Tijdens de NDSM-tafel bespreken alle betrokken partijen de toekomst van het NDSM terrein. Kai faciliteert en leidt de bijeenkomsten.

Vanhaerents in Amsterdam

Midden februari nam Noha het Belgische team van Vanhaerents op een tweedaagse tour in Amsterdam. We ontvingen hen op het Hembrugterrein, verkenden de Noordelijke IJ Oevers, en fietsen de volgende dag langs bekende en onbekende locaties in de stad met als thema placemaking en herbestemming.

Kai op BNR

Hoe zet je een bedrijfscollectie op? Daarover sprak Kai op maandag 6 februari Business News Radio. Wat zijn eigenlijk goede selectiecriteria voor een bedrijfscollectie of wat is de reden dat juist in flex-kantoren en spaces kunst aan de muur een rol van betekenis heeft?

Metrostation Noord

Projectontwikkelaar Wonam bouwt 219 huurwoningen direct aan station Noord, het nieuwe metro- en busstation van de Noord-Zuidlijn. Er komen tevens horeca- en retailvoorzieningen, een expositieruimte en kantoorruimte. Noha adviseert Wonam over hoe kunst en culturele programmering op de korte en langere termijn het gebied kunnen verrijken.

Advies uit de Stad

Noha doet de begeleiding en organisatie voor het pilotproject Advies uit de Stad van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Veel Amsterdammers komen in aanraking met de kunst- en cultuurprojecten die het AFK mede mogelijk maakt. Het AFK wil Amsterdam en Amsterdammers directer betrekken bij de projecten die het AFK ondersteunt en bij de keuzes die daarbij worden gemaakt.

Mirror Salon: decision time, ELIA Florence

Kai presented the Mirror Salon: decision time at the ELIA Biennial Conference in Florence on November 30th. The Mirror Salon workshop is about decision points in design and creative processes in and outside of the field of art education.

Afsluitende werksessie toekomst van kunst- en cultuurfinanciering

Noha organiseerde donderdag 24 november een afsluitende werksessie met David Terry van de New York Foundation for the Arts (NYFA) en Clayde Menso, directeur Amsterdams Fonds voor Kunst. Deze sessie volgt op de werksessies over de toekomst van (inter)nationale kunst- en cultuurfinanciering die in september plaatsvonden in Amsterdam en New York. 

Ontwerplab Min of Meer: Sluisbuurt

In de week van 7 tot en met 11 november liep het tweede ontwerplab van ARCAM over de toekomst van microwoningen in Amsterdam. De casus die centraal stond, was de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. Kai werkte mee vanuit Noha.

Bijeenkomst opkomst lokale fondsen

Op 11 november organiseerde Eefke vanuit Fonds voor Oost bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een bijeenkomst over de opkomst van lokale fondsen. Aanwezig waren Lokale Fondsen Nederland, Ymere, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en diverse Amsterdamse vermogensfondsen.

World of Talent workshop

Op woensdag 5 oktober gaf Eefke een workshop bij World of Talent in Amsterdam Zuidoost over het indienen van subsidieaanvragen.

Workshop tijdens kunst- en cultuurmissie New York

Noha gaat mee met Amsterdamse delegatie van kunstinstellingen op kunst- en cultuurmissie naar New York. We organiseren voor en met het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Gemeente Amsterdam en de New York Foundation for the Arts een werksessie over de toekomst van kunst- en cultuurfinanciering.

Gemeente Amsterdam Zuidas

Gemeente Amsterdam werkt aan de ontwikkeling en verbetering van de Zuidas. Noha werkt met Gemeente Amsterdam Zuidas aan het project de Daklaan, een toekomstig verhoogd groen verblijfsgebied en fietsverbinding langs station Amsterdam Zuid. 

Fonds Podiumkunsten

Noha verzorgt een deel van het schrijven van de adviezen voor het Fonds Podiumkunsten in Den Haag. Het gaat specifiek om de Productiesubsidies voor muziek. Dit zijn subsidies voor het maken en uitvoeren van voorstellingen, concerten en concoursen en hebben als doel de kwaliteit van de podiumkunst te bevorderen en een publiek daarvoor te bereiken.

Noha

It is a great pleasure to announce the start of our new company. We are Noha. An interdisciplinary team of advisors located in the heart of Amsterdam that focuses on the intersection of urbanism, art and society. Noha is founded by Kai van Hasselt and Eefke van Nuenen. They are joined by Liselot Francken and Joep Bouma. 

OAZO en HCC

Noha maakt in opdracht van Open Ateliers Zuidoost en Heesterveld Creative Communities een behapbaar en overtuigend plan om te komen tot een makersplatform in Zuidoost. Uitgangspunt is de nauwe samenwerking tussen deze twee (en later mogelijk meerdere) organisaties die makers in Zuidoost faciliteren met ruimte en kennis.

Snelweg en stad

Begin februari 2016 ging de ontwerpstudie ‘Snelweg en stad – meer leefbaarheid en ruimte’ van start. In deze studie wordt een vijftal locaties verkend op basis van ontwerpend onderzoek. Uitgangspunten zijn hierbij toekomstbeelden waarbij autobezit een achterhaald statussymbool is, steden die nog verder verdicht moeten worden vanwege de grote woningbouwopgave en steden waarvan het wagenpark emissievrij is.

S1 Gallery

Noha dacht mee over de opstart en de conceptuele lijn van de nieuwe galerie S1. In een tweetal werksessies werd doorgedrongen tot de kern van de ideeën. Wat wil je zijn, voor wie en waarom? Op 16 april 2016 opende de galerie haar deuren aan de Noordermarkt. Ga vooral kijken!

Anjeractie Online

De jaarlijkse Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds, een landelijke collecteweek voor cultuur, natuur en wetenschap, wordt in 2016 voor het eerst uitgebreid naar een online variant. Hierbij zetten verenigingen uit elke provincie hun sociale netwerken in om donaties op te halen.

Design thinking, FHK Tilburg

Kai van Hasselt is sinds september 2014 als Associate Lector design thinking twee dagen in de week werkzaam aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg. Binnen de sector Beeldend richt hij zich op de rol van design thinking in het kunstonderwijs en hoe middels deze methode interdisciplinair, in teamverband en met maatschappelijke partners aan opgaves gewerkt kan worden.

Fonds voor Oost

Fonds voor Oost is een lokaal fonds voor buurtinitiatieven in Amsterdam Oost die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, veiligere, kleurrijkere of schonere buurt. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding tussen mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt.

Mirror Salon

De Mirror Salon is een door Shinsekai Analysis ontwikkelde reflectie- en brainstorm workshop waarbij diverse groepen in een korte tijdspanne in steeds wisselende samenstelling aan gemeenschappelijke vragen en/of uitdagingen werken.  De laatste anderhalf jaar maakten we koppelingen met design thinking en creative problem solving methodieken.

Plaats een steen

Stichting Memorial 2015 deed onderzoek naar de slachtoffers van de schietpartij op de Dam van 7 mei 1945. Studio Moniker ontwierp een participatief monument voor deze 31 slachtoffers, waarbij zo veel mogelijk mensen met een muisklik een steentje konden plaatsen om gezamenlijk hun namen te schrijven.

Trend- en gebiedsanalyses

Voor Amsterdam Zuidoost, Gemeente Zutphen, Overijssel en Stad Antwerpen maakte Shinsekai trend- en gebiedsanalyses. We analyseerden sociale, maatschappelijke en economische trends en ontwikkelingen en bekeken hun ruimtelijke impact. Dit draagt bij aan de prioritering en agendering van bestaande of potentiële projecten in stad en landschap.

Webredactie Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds communiceert online op grote schaal, zowel via de website als op social media. Hiermee wordt de belangrijke positie van het fonds in het land benadrukt, en gewezen op de mogelijkheden van geven en aanvragen.

Retailtours en stadsverkenningen

In opdracht van het bedrijfsleven (o.a. retail, vastgoed en mode) en van het onderwijs organiseerden we / Shinsekai retail- en stedentours naar Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Dusseldorf, Londen, New York en Tokyo. Leidraad is steeds om tijdens het een- of meerdaags bezoek te zorgen voor inspiratie, reflectie en actief leren over de eigen business of praktijk.

Quickscan IBA Haarlemmermeer

Voor de Gemeente Haarlemmermeer werkte Kai van Hasselt i.s.m. bureau Urhahn aan een quickscan om de mogelijkheden voor een Internationale Bau Austtellung in de Schipholregio te onderzoeken.

Antwerpen LABO XX

Samen met Posad, Maat ontwerpers en 3E ontwikkelde Shinsekai mee aan een verdichtingsstrategie rondom het voorzieningenniveau in de wijken in het kader van LaboXX, een ontwerpend onderzoek waarbinnen vier teams samen in opdracht van de stad aan een verdichtingsstrategie voor Antwerpen werkten.

Social media AFK

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst investeert in kunst die de stad verrijkt. De communicatie van het fonds richt zich op het culturele veld om zich te positioneren, het publiek te informeren en kunstenaars en instellingen te wijzen op de mogelijkheden. Joep heeft een strategie ontwikkeld om dit ook online effectief te doen, en het gebruik van sociale media hierin vorm te geven.

Fotografiecollectie Lease Plan NL

Kai van Hasselt adviseert sinds de aanvang van de Art &Cars collectie in 2011 LeasePlan Nederland over haar fotografiecollectie. De collectie heeft een bijzondere focus en gaat in op de relatie tussen auto’s, de mens en de stad en het landschap. Lente 2015 werden 25 werken uit de collectie tentoongesteld bij Nyenrode Business University.

Lezingen

Kai van Hasselt geeft met regelmaat lezingen in Nederland en daarbuiten over uiteenlopende onderwerpen. Op directie-, RvT- en managementniveau spreekt hij over maatschappelijke ontwikkelingen en hun impact op stad, samenleving en organisatie.

The Student Hotel Yearbook

Om het eerste succesvolle jaar van het Student Hotel in Rotterdam te vieren ontstond het idee van een Yearbook – a.d.h.v het Amerikaanse fenomeen. In opdracht van The Student Hotel Rotterdam heeft Shinsekai i.s.m. drie fotografen, een grafisch ontwerper en 35 betrokken studenten gezamenlijk een jaarboek gerealiseerd.

Pilot Cultural Development

Het AFK organiseerde een pilot Cultural Development voor organisaties in de kunstsector die een belangrijke stap willen zetten in hun ondernemerschap. Unfair Amsterdam, San Serriffe, 24 Classics en We Are Public ontvangen, na het winnen van een pitch, een AFK-bijdrage en de begeleiding van een of twee panelleden.

3Package Deal

Toptalent stimuleren, faciliteren en binden aan Amsterdam als internationale cultuurstad, dat is het doel van de 3Package Deal. Dit succesvolle programma van het AFK en Bureau Broedplaatsen geldt inmiddels als best practice op het gebied van talentontwikkeling.

Amsterdamprijs voor de Kunst

Het AFK kent jaarlijks de Amsterdamprijs voor de Kunst toe aan drie kunstenaars of instellingen die met hun werk een bijzondere bijdrage leveren aan de artistieke veelzijdigheid van de stad. Een vakjury selecteert de uiteindelijke genomineerden en winnaars.