De stad van de toekomst

In 2018 is door tien ontwerpteams, gemeenten en een groot netwerk aan betrokken experts gewerkt aan visies en integrale ontwerpen voor vijf testlocaties van 1×1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Aan de hand van de locaties werd gekeken naar nieuwe manieren van stad maken. Kai en Geert waren namens Noha onderdeel van Team Urban Arcipelago, dat zich richtte op ontwerp locatie Eindhoven Fellenoord.

Team Urban Arcipelago, het internationale team aangevoerd door Mauro Parravicini van Mauroparravicini architects, keek naar manieren om de achterkant van het station Eindhoven om te vormen tot een knooppunt met betekenis voor de stad en de verschillende campussen in de Eindhovense periferie. Door zowel aan de regionale infrastructuur als naar de opwaardering van de plek zelf te werken, kwam hier een kwalitatief waardevol plan uit.

De onderliggende vraag was hoe we in tijden van de volgende verdichtingsgolf bouwopgaven kunnen koppelen aan energietransitie, innovaties op gebied van vervoer, circulaire economie en andere systeem‐ en netwerkinnovaties. Het boek met daarin alle resultaten van de ontwerpstudie, wordt op 18 april 2019 gepresenteerd in Het Nieuwe Instituut.