Visie Kunst en Cultuur in Zuidas

Noha stelt in 2018 een visie op voor Kunst en Cultuur in Zuidas, in de breedste zin van het woord. De visie zal een vooruitstrevende en inclusieve richting geven aan de culturele invulling van het gebied. 

Museale en commercieel-artistieke functies, podiumkunsten, kunst in de openbare ruimte, festivals – alles dat raakt aan kunst en cultuur wordt meegenomen. Het doel is dat de visie bruikbaar, flexibel en actueel is én blijft. De visie zal gelden namens Amsterdam Zuidas, en stimuleert participatie van bewoners, organisaties en andere belanghebbenden.

We komen tot deze visie door middel van o.a. benchmarks en customer journey mapping. Met dit onderzoek beantwoorden we een aantal cruciale vragen: Welke inspiratie bieden vergelijkbare gebieden en visies? Wat heeft het gebied al in huis? Waar liggen de lokale behoeftes? In gesprek met de stakeholders bepalen we hoe de Zuidas zich positioneert, en waarin het wil excelleren.

Het eindresultaat wordt een inspirerende visie, die leidraad biedt voor concrete beslissingen en gebiedsontwikkeling.