Cultuurmissie Parijs

Tijdens de Amsterdamse kunst- en cultuurmissie naar Parijs organiseerde het Amsterdams Fonds voor de Kunst in samenwerking met Noha een inspiratiesessie.

Rondleiding in Le Bal. Foto: Bart Koetsier

Een delegatie van Amsterdamse kunstinstellingen ging van 7 tot 9 februari 2018 op kunst- en cultuurmissie naar Parijs. Als onderdeel van deze missie organiseerde het AFK een werkbezoek annex inspiratiesessie, in het onafhankelijk platform voor beeldcultuur Le Bal. Tijdens deze sessie stond het thema publieksbereik centraal, in relatie tot nieuwe doelgroepen in de cultureel veranderende stad.

Eén van de doelen van de Amsterdamse cultuurmissie was kennisdeling: om elkaar te inspireren en van elkaar te leren op grootstedelijk niveau, naast het uitwisselen van ‘best practices’. Hoe kunnen we van elkaar leren om verbindingen met (nieuw) publiek te maken, hen te engageren en duurzaam te binden? Hierover gingen Diane Dufour (mede-oprichter en directeur van Le Bal), Alexandra Baudelot (directeur Les Laboratoires d’Aubervilliers) en Noha’s Kai met de deelnemers in gesprek.

De inhoud van deze sessie hebben we tot ‘Souvenir de Paris‘ verwerkt – een weerslag van de thema’s die ter sprake kwamen en de conclusies.