Antwerpen LABO XX

Samen met Posad, Maat ontwerpers en 3E ontwikkelde Shinsekai mee aan een verdichtingsstrategie rondom het voorzieningenniveau in de wijken in het kader van LaboXX, een ontwerpend onderzoek waarbinnen vier teams samen in opdracht van de stad aan een verdichtingsstrategie voor Antwerpen werkten.

5_laboXX_Posad-news

Vanuit het concept micro-centraliteit zet de strategie in op punctuele ontwikkeling van en rondom nieuwe en bestaande voorzieningencentra. Bestaande monofunctionele woonwijken worden middels nieuwe micro-centra omgevormd tot aantrekkelijke en herkenbare stedelijke gebieden met een grote diversiteit aan voorzieningen.

Met ontwerpend onderzoek zijn verschillende micro-centraliteiten uitgewerkt welke de komende jaren ontwikkeld kunnen worden. Onze rol spitste zich toe op het identificeren van lokale trends. De uitkomsten van Labo XX zijn gebundeld in een boek en dit zal aankomende jaren dienen als input voor de structuurvisie van Antwerpen.