Voorzitter Doe & Denktanks

Noha is de nieuwe voorzitter van de Doe & Denktanks voor het programma Leef Zuidas. De Doe & Denktank wordt als instrument ingezet om met een groep in- en externen tijdens een informele setting te komen tot een concreet antwoord op een specifiek vraagstuk. Genodigden zijn experts met een oog voor trends in de stad en het buitenland, buurtparticipatie, hospitality, bereikbaarheid of diversiteit. Eefke bereidt voor, nodigt uit en faciliteert.

Noha stelt voor de Doe & Denktanks van Leef Zuidas een multidisciplinair gezelschap van externen op rondom een thema, die deels diepgeworteld zijn in het gebied en deels ook ogen en oren hebben voor ontwikkelingen vanuit de bredere buitenwereld.

Leef Zuidas

Waar de Visie Zuidas 2016 staat voor ruimtelijke ontwikkelingen, gebouwen en voorzieningen is Leef Zuidas een programma waarin bewoners, gebruikers en bezoekers centraal staan. Het gaat hierbij om structurele en inspirerende activiteiten die bijdragen aan de levendigheid. Met de acties uit het Leef Zuidas-programma brengen we thema’s uit de Visie tot leven. 

Leef Zuidas wil ervoor zorgen dat Zuidas een levendige, prettige Amsterdamse buurt blijft waar mensen graag komen, werken, verblijven en wonen. Het programma Leef Zuidas is gekoppeld aan de thema’s van de visie over de stedelijke ontwikkeling van Zuidas voor het gebied. Zo ontstaat er een optimale synergie tussen de stedelijke ontwikkeling (de ‘hardware’) en de beleving van het gebied (de ‘software’).

Er is een Doe & Denktank in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat het programma voor en door iedereen is. Iedereen kan hierbij initiatieven aandragen om de leefbaarheid van de Zuidas te behouden en te verbeteren. Bewoners, bezoekers, werkenden, ondernemers, de gemeente, de universiteit en hogescholen, de ziekenhuizen – echt alle betrokkenen bij Zuidas kunnen actief en proactief participeren in het programma. Leef Zuidas is van iedereen voor iedereen.

zuidas1