Verkenning Amersfoort

Noha is in opdracht van Gemeente Amersfoort bezig met een quickscan van het museale aanbod in Amersfoort. Deze scan gaat in op wat er al is – op museaal gebied – in de stad en haar omgeving, en benoemt kansen en ontwikkelingsrichtingen.

Het onderzoek bevat een benchmark met vergelijkbare steden-regio’s in Nederland en daarbuiten, een analyse van de stand van zaken rondom museale voorzieningen en een toekomstverkenning.