archives: Geert Das
De stad van de toekomst

In 2018 is door tien ontwerpteams, gemeenten en een groot netwerk aan betrokken experts gewerkt aan visies en integrale ontwerpen voor vijf testlocaties van 1×1 km in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven. Aan de hand van de locaties werd gekeken naar nieuwe manieren van stad maken. Kai en Geert waren namens Noha onderdeel van Team Urban Arcipelago, dat zich richtte op ontwerp locatie Eindhoven Fellenoord.

Van quickscan naar perspectief: musea in Amersfoort

Hoe kan het museale aanbod in Amersfoort worden versterkt zodat het beter aansluit bij de groei en de veranderende samenstelling van de stad? Mei 2018 gaf de Gemeente Amersfoort Noha opdracht voor een toekomstverkenning van het museaal-culturele aanbod in de stad.

Friendly Feedback voor Almere

De Gemeente Almere vroeg ons om mee te denken over een stedenbouwkundig plan in ontwikkeling voor een nieuwe woonwijk. We bestudeerden het plan en organiseerden voor een aantal medewerkers van de gemeente een excursie langs een vijftal wijken met een vergelijkbare opzet in Amersfoort, Utrecht en Amsterdam. 

Verkenning Amersfoort

Noha is in opdracht van Gemeente Amersfoort bezig met een quickscan van het museale aanbod in Amersfoort. Deze scan gaat in op wat er al is – op museaal gebied – in de stad en haar omgeving, en benoemt kansen en ontwikkelingsrichtingen.

Stedelijk waterrijk als perspectief voor de Drechtsteden

De regio Drechtsteden in Zuid-Holland kan versterkt worden door te kiezen voor een ontwikkelperspectief van een historisch verankerd en herkenbaar Drechtstedelijk Waterrijk. Dat blijkt uit een verdiepende studie die Posad met Maxwan en Noha heeft uitgevoerd voor de Economic Development Board Drechtsteden.

Visie Kunst en Cultuur in Zuidas

Noha stelt in 2018 een visie op voor Kunst en Cultuur in Zuidas, in de breedste zin van het woord. De visie zal een vooruitstrevende en inclusieve richting geven aan de culturele invulling van het gebied.