Stedelijk waterrijk als perspectief voor de Drechtsteden

De regio Drechtsteden in Zuid-Holland kan versterkt worden door te kiezen voor een ontwikkelperspectief van een historisch verankerd en herkenbaar Drechtstedelijk Waterrijk. Dat blijkt uit een verdiepende studie die Posad met Maxwan en Noha heeft uitgevoerd voor de Economic Development Board Drechtsteden.

Posad, Maxwan en Noha hebben in beeld gebracht hoe het gebied sterk is verstedelijkt in de afgelopen tientallen jaren. De Drechtsteden is een gebied met haar eigen infrastructurele uitdagingen door drie rivieren die dwars door het gebied lopen. Het water is duidelijk het verbindende element. Deze kracht wordt nog onvoldoende benut. Daarom is aanbevolen te focussen op de transformatie van oeverlocaties. De oevers van de Noord, Oude Maas en Beneden Merwede moeten plekken zijn waar je het water kunt beleven; een visitekaartje van aantrekkelijk wonen, werken en recreëren in de Drechtsteden.

De aanbevelingen zijn 30 augustus jl. door de Economic Development Board aangeboden aan het Drechtstedenbestuur. Lees hier de gehele studie ‘Drechtstedelijk Waterrijk’.

Dordrecht als cultureel hart van de Drechtsteden.