Lezingen

Kai van Hasselt geeft met regelmaat lezingen in Nederland en daarbuiten over uiteenlopende onderwerpen. Op directie-, RvT- en managementniveau spreekt hij over maatschappelijke ontwikkelingen en hun impact op stad, samenleving en organisatie.

8_ correspondent_optie 2

Kernonderwerpen zijn door de jaren heen: vastgoed-, retail- en architectuurtrends, stad van de toekomst; veranderingen in de kunst- en cultuursector; verzamelen van hedendaagse kunst. Recent is daar design thinking als onderwerp bij gekomen.

Zo sprak hij recentelijk onder meer voor de directie en raad van toezicht van woningcoöperatie Woonstad Rotterdam en voor de Gemeente Amsterdam dienst Economische Zaken over de stad van de toekomst; bij de Bond Nederlandse Architecten over de toekomst van de architectuur, op het congres Residentieel Vastgoed België 2015, voor cliënten van Houthoff Buruma gaf hij een lezing over vastgoedtrends tijdens het Provada diner 2014 en bij VNO_NCW regio West/ Rabobank Amsterdam over …. Met regelmaat spreekt hij over innovatie en trends, o.a. voor studenten van de Willem de Kooning Academie te Rotterdam, de AMFI mode-academie in Amsterdam, de Academie voor Bouwkunst Amsterdam en Rotterdam en de Fontys Hogeschool voor de Kunsten. In Zwitserland sprak hij voor cliënten van de UBS bank over de materiële en symbolische waarde van hedendaagse kunst op een congres in Wolfsberg.