Fonds voor Oost

Fonds voor Oost is een lokaal fonds voor buurtinitiatieven in Amsterdam Oost die een bijdrage leveren aan een mooiere, groenere, veiligere, kleurrijkere of schonere buurt. De nadruk ligt op de actieve betrokkenheid van bewoners, de onderlinge verbinding tussen mensen en het verhogen van saamhorigheid in de buurt.

FvO banner 2016w

Eefke is betrokken als projectleider en verantwoordelijk voor de aanvraagprocedure, communicatie en (lokale) fondsenwerving. Joep verzorgt de communicatie en social media voor het fonds. 

Website fondsvooroost.nl