Den Haag, internationale stad aan de zee

Een onderzoek naar Den Haag als de enige ware kuststad van Nederland. Hoe zet je de gewenste dynamisering in de kuststrook in gang? In opdracht van gemeente Den Haag kijkt een samengesteld onderzoeksteam naar voorbeeld-stellende concepten, bedrijven en gebieden, trends en ontwikkelingen, en de potenties van de omgeving.

Kai van Hasselt sluit zich aan bij het onderzoeksteam. Hij legt zich toe op de ruimtelijk-economische en culturele aspecten en internationale referenties.

Projecten_DenHaag