De Stad van de Toekomst: Eindhoven Fellenoord

De BNA start de grootschalige ontwerpstudie Stad van de Toekomst, in vijf stedelijke transformatiegebieden. We sluiten ons aan bij het team dat Eindhoven Fellenoord onder de loep neemt.

Onder de naam De Stad van de Toekomst onderzoekt de BNA hoe we in tijden van grote transities samen stad kunnen maken. Thema’s als energietransitie, innovaties op gebied van vervoer en circulaire economie staan centraal. Voor vijf gebieden in Nederland wordt een inspirerend toekomstbeeld voor 2040 geschetst.

Voor de studie in Eindhoven is het team ‘Urban Archipelago’ geselecteerd, waar Noha onderdeel van uitmaakt. We werken samen met mauroparravicini architects, Kartonkraft, Openfabric, MOVE Mobility en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Fellenoord zal in dit onderzoek worden neergezet als verbindend stadshart met een smart mobility systeem. Dit gebied, aan de Noordkant van station Eindhoven, wordt gedomineerd door verkeer. De uitdaging is om een transformatie naar een klimaatadaptieve omgeving te verwezenlijken, door de oude waterlopen van Gender en Dommel weer ruimte te geven.

We zien dat Eindhoven de afgelopen jaren een ongelooflijke economische spurt heeft meegemaakt, maar men kan beargumenteren dat de culturele en maatschappelijke infrastructuur in bepaalde opzichten achterloopt op die ontwikkeling. We stellen een invulling van de locatie voor rondom de begrippen: navigeer- en doorwaadbaarheid, coherentie, levend landschap en user experience.