Design thinking, FHK Tilburg

Kai van Hasselt is sinds september 2014 als Associate Lector design thinking twee dagen in de week werkzaam aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg. Binnen de sector Beeldend richt hij zich op de rol van design thinking in het kunstonderwijs en hoe middels deze methode interdisciplinair, in teamverband en met maatschappelijke partners aan opgaves gewerkt kan worden.

2_design thinking_conceptmapstudents_mr

Design thinking is een ontwerpmethodologie – een manier van werken, onderzoeken en leren – die haar wortels in het ontwerpproces heeft. Het kan gezien worden als een mindset en een toolset, waarbij de houding en de methodes uit de ontwerppraktijk worden toegepast op non-design vraagstukken, zoals de zorg, het onderwijs en andere maatschappelijke en/of bedrijfsmatige opgaven. Het leent zich bij uitstek om in teamverband aan multidisciplinaire vraagstukken te werken.

In opdracht van de Nederlandse Raad voor de Winkelcentra (NRW) ontwikkelden studenten van de opleiding ArtCoDe o.l.v. Freek Hoftste concepten voor het aantrekkelijker maken van parkeergarages middels de design thinking methode.

Voor de docenten van FHK organiseerde Kai een serie roundtables waar verschillende facetten van design thinking uitgelicht worden. Het gaat hier onder meer om de rol van onderzoeksvaardigheden, co-creatie en de betekenis van faciliteren binnen complexe processen en in het onderwijs.