Amsterdamprijs voor de Kunst

Het AFK kent jaarlijks de Amsterdamprijs voor de Kunst toe aan drie kunstenaars of instellingen die met hun werk een bijzondere bijdrage leveren aan de artistieke veelzijdigheid van de stad. Een vakjury selecteert de uiteindelijke genomineerden en winnaars.

Projecten_Amsterdamprijs2

Eefke heeft een drietal jaren de jury vanuit het AFK begeleid en vervolgens in samenwerking de prijs geëvalueerd en omgevormd tot de huidige opzet.

Website Amsterdamprijsvoordekunst.nl