Advies uit de Stad

Noha doet de begeleiding en organisatie voor het pilotproject Advies uit de Stad van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Veel Amsterdammers komen in aanraking met de kunst- en cultuurprojecten die het AFK mede mogelijk maakt. Het AFK wil Amsterdam en Amsterdammers directer betrekken bij de projecten die het AFK ondersteunt en bij de keuzes die daarbij worden gemaakt.

Het advies wordt opgesteld door een panel van negen Amsterdammers met uiteenlopende achtergronden en wordt toegevoegd aan het toekenningsbesluit van een aanvraag. In het Advies uit de Stad staan aanwijzingen hoe het project waarvoor subsidie is toegekend, een grotere of meer diverse invloed kan hebben en betere verbinding kan maken met de Amsterdamse samenleving. Het Advies uit de Stad bevat concrete suggesties voor acties die de kunstenaar of de organisatie kan ondernemen om de verbinding van zijn project met de stad of de buurt te versterken.

Groep_van_negen_2_DSC_2826