17 mei 2017

Op 17 mei 2017 nam Eefke deel aan een ronde tafelgesprek van het Kernteam Asielzoekers en Vluchtelingen. Het onderwerp was Sociale Infrastructuur bij tijdelijke huisvestingsprojecten.

Einde van dit jaar en begin volgend jaar wordt een aantal grote tijdelijke huisvestingslocaties opgeleverd o.a. ten behoeve van statushouders. Na oplevering van de stenen is een sociale infrastructuur nodig om de integratie en het samenleven tot een maatschappelijk succes te maken. Die structuur kan daarom niet pas bedacht worden na de oplevering en vergt eerder in het ontwikkelproces tijd, ideeën en geld. Wat is een goede sociale infrastructuur? Wat zijn succesverhalen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze woonopgave een brede integrale aanpak wordt? En wat voor kansen en mogelijkheden liggen er? Deze en andere vragen werden in het ronde tafelgesprek besproken.