16 oktober 2017

Eefke is voorzitter van de Zuidas Doe & Denk tank. Hoe maken we het George Gershwinplein levendiger? Bewoners en ondernemers aan het plein kwamen bijeen om hierover na te denken én om concrete stappen te zetten. Resultaat: het plein ziet er tegen kerst heel anders uit.

Een belangrijke vraag was: wat kan er op de korte termijn gerealiseerd worden? Een directe actie kwam uit de bus, voor rondom de kerstperiode. Lees hier meer over de uitkomsten.

Zuidas gaat vaker Doe- en denktanks organiseren om met bewoners, bedrijven en organisaties te bedenken hoe zij specifiek hun eigen plein of buurt waar nodig kunnen verlevendigen. Bijvoorbeeld door de openbare ruimte anders in te richten, het organiseren van evenementen en het stimuleren van vrijetijdsbesteding, of door het versoepelen van bepaalde regels. Denken staat vrij, of alles in de praktijk mogelijk is moet dan natuurlijk nog blijken.