Verkenning voordekunst
In opdracht van voordekunst onderzocht Noha de haalbaarheid van een landelijk initiatief om het geven aan kunst en cultuur in Nederland te stimuleren.

Voordekunst signaleert een geefpotentieel in de particuliere markt dat momenteel onbenut blijft. Voordekunst verwacht dat wanneer het geven aan kunst en cultuur breder en aantrekkelijker onder de aandacht wordt gebracht er meer en andere mensen zullen gaan geven. Klik hier voor meer informatie over voordekunst.