Verkenning Museumplein Limburg

Noha voert in opdracht van Provincie Limburg een kort onderzoek uit naar de instellingen aan het Museumplein Limburg in Kerkrade. 

FrontCrop
Met behulp van een customer journey mapping brengt Noha de bezoekerservaring van het Museumplein in kaart. De richtlijnen voor een geslaagde cultureel-creatieve beleving voor de verschillende beoogde doelgroepen worden inzichtelijk gemaakt.

Het onderzoek omvat zowel een quickscan van de drie instellingen – Continium, Cube Design Museum en Columbus Earth Theater – als een verkenning van de online aanwezigheid. Hierbij is de blik van buitenaf het uitgangspunt. Noha biedt de Provincie een overzicht van de customer journey, een toegelichte waardering van verschillende stadia en categorieën binnen het bezoek, en een vergelijking van de scores per doelgroep.

“De directie van het Musuemplein Limburg heeft kennisgenomen van het rapport. Zij ervaart het rapport als nuttig en onderschrijft de conclusies en aanbevelingen. De directie heeft aangegeven hierop graag te gaan acteren en doet dit op onderdelen al.” – aldus de Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten.